Stawki podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych

Stawki podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych na 2020 r.

Wysokość podatku leśnego na 2020 r. z 1ha fizycznego wynosi 42,7328 zł.

Wysokość podatku rolnego na 2020 rok:

  • Podatek rolny z 1ha fizycznego wynosi 292,30zł (stawka dla gruntów rolnych nie będących gospodarstwami rolnymi).
  • Podatek rolny z 1ha przeliczeniowego wynosi 146,15 zł (stawka dla gospodarstw rolnych).

"Rada Gminy Dubicze Cerkiewne zdecydowała, że nie będzie na rok 2020 obniżać: kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego ani ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. W związku z niepodjęciem przez Radę uchwał o obniżeniu w/w kwot na obszarze gminy Dubicze Cerkiewne w 2020 roku do obliczenia tych podatków stosuje się ceny ogłoszone w Monitorze Polskim tj: do podatku rolnego - średnią cenę skupu żyta, która wynosi 58,46 zł za 1dt (M.P. 2019 poz. 1017), a dla podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna, która wynosi 194,24 zł za 1m3" (M.P. 2019 poz. 1018).

Podatek od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2018-04-25

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2020-01-30

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2018-04-25