URZĄD GMINY DUBICZE CERKIEWNE

Powiat

hajnowski

Województwo

podlaskie

Miejscowość

Dubicze Cerkiewne , ul. Główna 65

17-204 Dubicze Cerkiewne

Wójt

mgr Leon Małaszewski             

tel. (85)682 79 90

Kontakt Sekretariat

tel.:      (85)  682 79 81

fax:      (85) 682 79 80

e-mail: gmina@dubicze-cerkiewne.pl

www.dubicze-cerkiewne.pl

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Jerzy Karpiuk

Sekretarz Gminy

mgr Mikołaj Ławrynowicz         

tel. (85)682 79 93

Skarbnik Gminy

mgr inż. Anna Kulik                   

tel. (85)682 79 94

NIP  Urzędu Gminy

543-17-51-771

Regon Urzędu Gminy

000539555

NIP Gminy

6030014518

Regon Gminy

050659266

Rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Hajnówce

76 8071 0006 0018 8519 2000 0010

do wpłaty kwot podatków, opłat lokalnych, za wodę, wywóz  nieczystości itp.)

 

Informacje dla rozliczeń międzynarodowych:

Międzynarodowy numer IBAN

PL  76 8071 0006 0018 8519 2000 0010

Kod SWIFT

MBREPLP

W sprawie skarg i wniosków Wójt Gminy przyjmuje , w środy, czwartki i piątki każdego tygodnia w godzinach od 8.00 do 16.00

 

Godziny pracy

Poniedziałek

8.00 –16.00

Wtorek

8.00 –16.00

Środa

8.00 –16.00

Czwartek

8.00 –16.00

Piątek

8.00 –16.00