Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

 

Nr

rejestrowy

Firma, siedziba i adres

przedsiębiorcy

NIP

REGON

Rodzaj odbieranych odpadów

komunalnych (kod odpadów)

Uwagi

1/2012

MPO Spółka z o.o w Białymstoku

ul. 27 Lipca 62

15-950 Białystok

tel. (085) 676-83-00

fax (085) 676-83-60

 

542-020-10-38

 

050025892

20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10,

20 01 11, 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15,

20 01 17, 20 01 19, 20 01 21, 20 01 23,

20 01 25, 20 01 26, 20 01 27, 20 01 28,

20 01 29, 20 01 30, 20 01 31, 20 01 32,

20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36,

20 01 37, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40,

20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01,

20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02,

20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07,

20 03 99

dokonano zmiany

wniosek z dn. 20.08.2012r

rozszerzono rodzaj odbieranych odpadów

 


 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

na terenie gminy Dubicze Cerkiewne


 

Nr

rejestrowy

Firma, siedziba i adres

przedsiębiorcy

NIP

REGON

Rodzaj odbieranych odpadów

komunalnych (kod odpadów)

Uwagi

1/2012

MPO Spółka z o.o w Białymstoku

ul. 27 Lipca 62

15-950 Białystok

tel. (085) 676-83-00

fax (085) 676-83-60

 

542-020-10-38

 

050025892

20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10,

20 01 11, 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15,

20 01 17, 20 01 19, 20 01 21, 20 01 23,

20 01 25, 20 01 26, 20 01 27, 20 01 28,

20 01 29, 20 01 30, 20 01 31, 20 01 32,

20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36,

20 01 37, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40,

20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01,

20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02,

20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07,

20 03 99, 15 01 01,15 01 02 , 15 01 03,

15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07,

15 01 09, 15 01 10, 15 01 11, 17 01 01,

17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 09 04,

 

  

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

na terenie gminy Dubicze Cerkiewne


 

Nr

rejestrowy

Firma, siedziba i adres

przedsiębiorcy

NIP

REGON

Rodzaj odbieranych odpadów

komunalnych (kod odpadów)

Uwagi

2/2012

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp.z o.o

w Hajnówce

ul. Łowcza 4

17-200 Hajnówka

tel..fax (085) 682-23-57

 

 

543-10-02-087

 

050332909

02 03 04, 02 05 01, 02 06 01, 03 01 01

03 01 05, 03 03 01, 08 03 18, 13 01 10*

13 01 11*, 13 01 12*, 13 01 13*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07* 13 02 08*,

15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04,

15 01 05, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*,

15 02 02, 15 02 03, 16 01 03 ,16 01 07*

16 01 12, 16 01 13*, 16 01 14*, 16 01 15

16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20

16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16*

16 03 80, 16 06 01*, 16 06 04, 16 06 05

17 01 01, 17 01 02 , 17 01 03, 17 01 07,

17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03,

17 03 80, 17 04 05, 17 04 07, 17 05 04,

17 05 06, 17 05 08 , 17 08 02 , 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08 , 20 01 10, 20 01 11,

20 01 23*,20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40,

20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01,

20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 07,

 

 

 


 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

 

Nr

rejestrowy

Firma, siedziba i adres

przedsiębiorcy

NIP

REGON

Rodzaj odbieranych odpadów

komunalnych (kod odpadów)

Uwagi

3/2012

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo - Handlowe „Czyścioch” Sp.z o.o

15-691 Białystok

tel.662-98-16

fax 662-98-18

 

 

542-10-05-256

 

050298526

20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 26, 20 01 27, 20 01 29, 20 01 31, 20 01 33, 20 01 35, 20 01 37, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 25, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 32, 20 01 34,

20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01,

20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02,

20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07,

20 03 99

 

 


 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

na terenie gminy Dubicze Cerkiewne


 

Nr

rejestrowy

Firma, siedziba i adres

przedsiębiorcy

NIP

REGON

Rodzaj odbieranych odpadów

komunalnych (kod odpadów)

Uwagi

4/2012

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Czyścioch Bis” Sp.z o.o

16-400 Suwałki

ul. Mjr Hubala

tel. fax (087) 565-63-08

 

 

 

844-15-84-000

 

790280252

20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 26, 20 01 27, 20 01 29, 20 01 31, 20 01 33, 20 01 35, 20 01 37, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 25, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 32, 20 01 34,

20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01,

20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02,

20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07,

20 03 99

Wykreślono z rejestru

z dniem 02.04.2014r.

 


 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

na terenie gminy Dubicze Cerkiewne


 

Nr

rejestrowy

Firma, siedziba i adres

przedsiębiorcy

NIP

REGON

Rodzaj odbieranych odpadów

komunalnych (kod odpadów)

Uwagi

5/2012

MPK Sp.z o.o

07-401 Ostrołęka

ul. Kołobrzeska 5

tel. (029) 769-18-00

 

 

 

758-211-70-04

 

551318936

15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04,

15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09,

15 01 10*,15 01 11 *,16 01 03 ,17 01 01, 17 01 02 , 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01,

17 02 02, 17 02 03, 17 04 01, 17 04 02,

17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06,

17 04 07, 17 04 11, 17 05 08 , 17 06 04,

17 08 02 , 17 09 04 , 20 01 01, 20 01 02,

20 01 08 , 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*,

20 01 14* , 20 01 15*, 20 01 17* ,

20 01 19*, 20 01 21 *, 20 01 23*,20 01 25,

20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 28,

20 0130, 20 01 31*,20 01 32, 20 01 34,

20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38,

20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80,

20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03,

20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04,

20 03 06, 20 03 07, 20 03 99

 

 

 


 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

na terenie gminy Dubicze Cerkiewne


 

Nr

rejestrowy

Firma, siedziba i adres

przedsiębiorcy

NIP

REGON

Rodzaj odbieranych odpadów

komunalnych (kod odpadów)

Uwagi

6/2012

Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA”

ul. Kombatantów 4

15-102 Białystok

tel. (085) 65 39 593

 

 

542-020-26-35

 

050034069

20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10,

20 01 11, 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15,

20 01 17, 20 01 19, 20 01 21, 20 01 23,

20 01 25, 20 01 26, 20 01 27, 20 01 28,

20 01 29, 20 01 30, 20 01 31, 20 01 32,

20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36,

20 01 37, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40,

20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01,

20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02,

20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07,

20 03 99, 15 01 01,15 01 02 , 15 01 03,

15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07,

15 01 09, 15 01 10, 15 01 11, 17 01 01,

17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 09 04,

16 01 03

 

 

 

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

 

Nr

rejestrowy

Firma, siedziba i adres

przedsiębiorcy

NIP

REGON

Rodzaj odbieranych odpadów

komunalnych (kod odpadów)

Uwagi

7/2012

Przedsiębiorstwo

Wielobranżowe

mgr inż. Walenty Pacewicz

15-680 Białystok

ul. Saturna 54 5

tel. (085) 653-20-44

 

 

 

542-010-78-42

 

050082329

15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04,

15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09,

15 01 10*,15 01 11 *,16 01 03 ,17 01 01, 17 01 02 , 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01,

17 02 02, 17 02 03, 17 03 02 17 04 01,

17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08 ,

17 06 04, 17 08 02 , 17 09 04 , 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08 , 20 01 10, 20 01 11,

20 01 13*, 20 01 14* , 20 01 15*,

20 01 17* , 20 01 19*, 20 01 21 *,

20 01 23*,20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 28, 20 0130, 20 01 31*,

20 01 32, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99

 

Wykreślono z rejestru z dniem 27.06.2014r.

 

 

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

na terenie gminy Dubicze Cerkiewne


 

Nr

rejestrowy

Firma, siedziba i adres

przedsiębiorcy

NIP

REGON

Rodzaj odbieranych odpadów

komunalnych (kod odpadów)

Uwagi

1/2013

EKOPARTNER

Jacek Suchecki i wspólnicy sp.j.

15-691 Białystok

ul. Kleeberga 20

tel. (085) 744-52-73

 

 

 

542-30-58-630

 

200174060

15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04,

15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09,

15 01 10*,15 01 11 *,16 01 03 ,17 01 01, 17 01 02 , 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02

17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03,

17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07,

17 04 11, 17 05 08 ,17 06 04, 17 08 02 ,

17 09 04 , 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08 , 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14* , 20 01 15*, 20 01 17* , 20 01 19*,

20 01 21 *, 20 01 23*,20 01 25,

20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29,

20 0130, 20 01 31*,20 01 32,20 01 33*

20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41,

20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02,

20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03,

20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99

 

Wykreślono z rejestru z dniem 03.04.2014r.

 

 


 


 


 


 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

na terenie gminy Dubicze Cerkiewne


 

Nr

rejestrowy

Firma, siedziba i adres

przedsiębiorcy

NIP

REGON

Rodzaj odbieranych odpadów

komunalnych (kod odpadów)

Uwagi

2/2013

ZZO EURO-SOKÓŁKA

Sp.z o.o.

ul. Kolejowa 25

16- 100 Sokółka

tel. 784618633

 

 

 

545-178-44-14

 

200276894

15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04,

15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09,

15 01 10*,15 01 11 *,16 01 03 ,17 01 01, 17 01 02 , 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02

17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03,

17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07,

17 04 11, 17 05 08 ,17 06 04, 17 08 02 ,

17 09 04 , 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08 , 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14* , 20 01 15*, 20 01 17* , 20 01 19*,

20 01 21 *, 20 01 23*,20 01 25,

20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29,

20 0130, 20 01 31*,20 01 32,20 01 33*

20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41,

20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02,

20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03,

20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99

 

 

 

Wykreślono z rejestru z dniem

15.07.2013r.

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

na terenie gminy Dubicze Cerkiewne


 

Nr

rejestrowy

Firma, siedziba i adres

przedsiębiorcy

NIP

REGON

Rodzaj odbieranych odpadów

komunalnych (kod odpadów)

Uwagi

3/2013

Błysk - Bis

Sp.z o.o.

ul. Armii Krajowej 1

06- 200 Makow Mazowiecki

tel. (029) 7173534

 

 

 

757-143-36-35

 

140749040

15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04,

15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09,

15 01 10*,15 01 11 *,16 01 03 ,17 01 01, 17 01 02 , 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80,

17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02,

17 02 03, 17 03 80, 17 04 02, 17 04 05,

17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 05 06,

17 05 08 ,17 09 04 , 20 01 01, 20 01 02,

20 01 08 , 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14* , 20 01 15*, 20 01 17* ,

20 01 19*, 20 01 21 *, 20 01 23*,20 01 25,

20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29,

20 0130, 20 01 31*,20 01 32, 20 01 33*

20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41,

20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02,

20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03,

20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99

 

 

 

 

Wykreślono z rejestru z dniem

20.01.2014r.

 

 

 

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

na terenie gminy Dubicze Cerkiewne


 

Nr

rejestrowy

Firma, siedziba i adres

przedsiębiorcy

NIP

REGON

Rodzaj odbieranych odpadów

komunalnych (kod odpadów)

Uwagi

4/2013

Włoch Dariusz Usługi Transportowe

ul. Pietkiewicza 13/38

15-689 Białystok

tel.

fax

 

542-121-22-51

 

050540370

20 01 10, 20 01 11,

Wykreślono z rejestru

z dniem 13.02.2014r.

 


 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: *

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2015-01-23

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2015-01-23

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2015-01-23