Uchwały z 2010 ruku - początek kadencji

>> Uchwała III/13/10- w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich

>> Uchwała III/12/10- w sprawie  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Koryciski

>> Uchwała III/11/10- w sprawie: przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady na rok 2011

>> Uchwała III/10/10- w sprawie  zatwierdzenia  planu pracy  Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

>> Uchwała III/9/10- w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/178/10  Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości

>> Uchwała nr III/8/2010- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

>> Uchwała nr III/7/2010- w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2011

>> Uchwała nr III/6/2010- w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2011 – 2021

>> Uchwała nr II/5/2010- w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

>> Uchwała nr I/4/2010- w sprawie ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Gminy i wyboru  składów osobowych poszczególnych komisji

>> Uchwała nr I/3/2010- w sprawie ustalenia  liczby członków Komisji Rewizyjnej  i wyboru  składu osobowego  tej komisji 

>> Uchwała nr I/2/2010- w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących  Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

>> Uchwała nr I/1/2010- w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy  Dubicze Cerkiewne

Metryka strony

Udostępniający: *

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-12-06

Data modyfikacji: 2011-01-26

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-12-06