Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Powiat

hajnowski

Województwo

podlaskie

Miejscowość

Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65

17-204 Dubicze Cerkiewne

Wójt

mgr Leon Małaszewski             

tel. 856827990

Sekretariat

tel: 856827981

e-mail: gmina@dubicze-cerkiewne.pl

www: dubicze-cerkiewne.pl

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Jerzy Karpiuk

Sekretarz Gminy

mgr Mikołaj Ławrynowicz         

tel: 856827993

Skarbnik Gminy

mgr Bożena Masalska

tel: 856827994

NIP  Urzędu Gminy

5431751771

Regon Urzędu Gminy

000539555

NIP Gminy

6030014518

Regon Gminy

050659266

Rachunek bankowy
Bank Spółdzielczy w Hajnówce

76 8071 0006 0018 8519 2000 0010

(do wpłaty kwot podatków, opłat lokalnych, za wodę, wywóz  nieczystości itp.)

Międzynarodowy numer IBAN

PL  76 8071 0006 0018 8519 2000 0010

Kod SWIFT

MBREPLP


W sprawie skarg i wniosków Wójt Gminy przyjmuje:

środy, czwartki i piątki każdego tygodnia w godzinach od 8.00 do 16.00

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00