Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Województwo

podlaskie

Powiat

hajnowski

Miejscowość

Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65

17-204 Dubicze Cerkiewne

Wójt

mgr Leon Małaszewski             

tel. 856827990

Sekretariat

tel: 856827981

e-mail: gmina@dubicze-cerkiewne.pl

www: dubicze-cerkiewne.pl

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Jerzy Karpiuk

Sekretarz Gminy

mgr Mikołaj Ławrynowicz         

tel: 856827993

Skarbnik Gminy

mgr Tomasz Gwoździk

tel: 856827994

NIP / REGON  Urzędu Gminy

5431751771 | 000539555

NIP / REGON Gminy

6030014518 | 050659266

Rachunek bankowy
Bank Spółdzielczy w Hajnówce

76 8071 0006 0018 8519 2000 0010

(do wpłaty kwot podatków, opłat lokalnych, za wodę, wywóz  nieczystości itp.)

Międzynarodowy numer IBAN

PL  76 8071 0006 0018 8519 2000 0010

Kod SWIFT

MBREPLP


W sprawie skarg i wniosków Wójt Gminy przyjmuje:

środy, czwartki i piątki każdego tygodnia w godzinach od 8.00 do 16.00

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00