Uchwała 12.102.2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu i złożenia wniosku o jego dofinansowanie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Pod działanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Adrianna Bielecka

Wprowadzający: Marcin Siemieniuk-Morawski

Modyfikujący: Marcin Siemieniuk-Morawski

Data modyfikacji: 2016-10-03

Opublikował: Marcin Siemieniuk-Morawski

Data publikacji: 2016-10-03