Historia zmian strony "Jednostki organizacyjne i pomocnicze Gminy"

  1. Tytuł: Jednostki organizacyjne i pomocnicze Gminy

    Obowiązywała od 2017-02-27 10:44:26 do teraz

    Zmianę wprowadził: Marcin Siemieniuk-Morawski

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.