Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Województwo

podlaskie

Powiat

hajnowski

Miejscowość

Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65

17-204 Dubicze Cerkiewne

Wójt

mgr Leon Małaszewski             

tel. 856827990

Sekretariat

tel: 856827981

e-mail: gmina@dubicze-cerkiewne.pl

www: dubicze-cerkiewne.pl

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Jerzy Karpiuk

Sekretarz Gminy

mgr Mikołaj Ławrynowicz         

tel: 856827993

Skarbnik Gminy

mgr Tomasz Gwoździk

tel: 856827994

NIP / REGON  Urzędu Gminy

5431751771 | 000539555

NIP / REGON Gminy

6030014518 | 050659266

Rachunek bankowy
Bank Spółdzielczy w Hajnówce

72 8071 0006 0018 8519 2000 0470
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci)

76 8071 0006 0018 8519 2000 0010
- wpłaty kwot podatków, opłat lokalnych, opłaty skarbowej , za wywóz nieczystości płynnych

Międzynarodowy numer IBAN

PL  76 8071 0006 0018 8519 2000 0010

Kod SWIFT

MBREPLP


W sprawie skarg i wniosków Wójt Gminy przyjmuje:

środy, czwartki i piątki każdego tygodnia w godzinach od 8.00 do 16.00

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00