Stawki podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych

Stawki podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych  2021 r.

Wysokość podatku leśnego na 2021 r. z 1ha fizycznego wynosi 43,3048 zł.

Wysokość podatku rolnego na 2021 rok:

  • Podatek rolny z 1ha fizycznego wynosi 292,77 zł (stawka dla gruntów rolnych nie będących gospodarstwami rolnymi).

  • Podatek rolny z 1ha przeliczeniowego wynosi 146,375 zł (stawka dla gospodarstw rolnych).

"Rada Gminy Dubicze Cerkiewne zdecydowała, że nie będzie na rok 2021 obniżać: kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego ani ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. W związku z niepodjęciem przez Radę uchwał o obniżeniu w/w kwot na obszarze gminy Dubicze Cerkiewne w 2021 roku do obliczenia tych podatków stosuje się ceny ogłoszone w Monitorze Polskim tj: do podatku rolnego - średnią cenę skupu żyta, która wynosi 58,55 zł za 1dt (M.P. 2020 poz. 982), a dla podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna, która wynosi 196,84 zł za 1m3" (M.P. 2020 poz. 983).

Podatek od nieruchomości

Link do uchwały nr 17.105.2020 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

Link do uchwały nr 10.62.2019 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 października 2019 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Podatek od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2018-04-25

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2021-01-19

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2018-04-25