Ogłoszenie z dnia 2021-02-22 - Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego

Data 2021-02-22
Tytuł Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego

Zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt. 2 w zw. z art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020r. poz.1944, poz. 2400))  informuje ,że Wójt  Dubicze Cerkiewne wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego w autobusowych przewozach pasażerskich.

Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Gmina Dubicze Cerkiewne reprezentowana przez Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

17-204 Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65, tel 85 682 79 81, e-mai: gmina@dubicze-cerkiewne.pl

Określenie przewidzianego trybu udzielania zamówienia:

Organizator planuje dokonać wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego
na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r o publicznym transporcie zbiorowym zgodnie z którym zostanie zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:

Rodzaje przewozów: publiczny transport zbiorowy (autobusowy);

Obszar objęty przedmiotem zamówienia: przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 2 liniach autobusowych  na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne i Gminy Hajnówka w ilości około 33 000 km rocznie. .Łączny dzienny przebieg kilometrów na obu liniach wynosi około 190 km.

  1. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy -  20 sierpnia  2021r.;

  2. Przewidywany czas trwania umowy o świadczeniu usług w zakresie publicznego  transportu zbiorowego;

- od 1 września 2021r. do 30 czerwca 2023rok

Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 , poz.1944, poz.2400) zastrzega się możliwość zmiany powyższej informacji.

Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

  • Tablica informacyjna w budynku Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne , ul. Główna 65

  • Biuletyn Informacji Publicznej w zakładce Ogłoszenia

  • strona internetowa www.dubicze-cerkiewne.pl /aktualności

Dubicze Cerkiewne dn. 18.02.2021r.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2021-02-22

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2021-02-22

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2021-02-22