Ogłoszenie z dnia 2020-12-03 - Zawiadomienie o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych nN

Data 2020-12-03
Tytuł Zawiadomienie o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych nN

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020.293 t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020.256 t.j.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku zawiadamia strony, iż dnia 23 listopada 2020 r. została wydana decyzja znak: 409.195/B-5/7/2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych nN, budowie linii napowietrznej nN, budowie linii kablowych SN, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, złącza SN na działkach ozn. nr geod. 12/2, 176/1, 204/1, 191, 192, 193/2, 194, 195, 196, 197, 198 obręb Piaski, gmina Dubicze Cerkiewne oraz na działkach ozn. nr geod. 207, 285, 166/5, 164, 160/3, 112, 297 obręb Długi Bród, gmina Dubicze Cerkiewne,

Decyzja niniejsza jest ostateczna w toku instancji.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2020-12-03

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2020-12-03

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2020-12-03