Ogłoszenie z dnia 2020-06-15 - Powszechny Spis Rolny 2020

Data 2020-06-15
Tytuł Powszechny Spis Rolny 2020

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju będzie realizowany Powszechny Spis Rolny 2020. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służyć będą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania decyzji strategincznych, opartych na analizie danych. Powodzenie tego przedsi ęwzi ecia jest uzale znione, w znacznym stopniu, od upowszechnienia informacji o nim i podjęciu szerokich działań zachęcających rolników do wzięcia udziału w drodze samospisu internetowego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2020-06-15

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2020-06-15

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2020-06-15