Ogłoszenie z dnia 2018-10-03 - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej

Data 2018-10-03
Tytuł Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej

OBIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „HAJ4460B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki ozn. nr geod. 671/2, obręb Dubicze Cerkiewne, gmina Dubicze Cerkiewne.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) i w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2017r., poz.1073 ze zm.) , zawiadamia się, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „HAJ4460B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki ozn. nr geod. 671/2, obręb Dubicze Cerkiewne, gmina Dubicze Cerkiewne.

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego zapewnia się stronom czynny udział w każdym stadium postępowania oraz możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

W związku z powyższym informuje się, że zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne w terminie 7 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne pokój nr 9 w godz. 8.00-16.00.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja w oparciu o posiadane materiały i dowody.Wójt Gminy

Leon Małaszewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2018-10-03

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2018-10-03

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2018-10-03