Ogłoszenie z dnia 2018-09-19 - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dubiczach Cerkiewnych o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń

Data 2018-09-19
Tytuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dubiczach Cerkiewnych o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Dubiczach Cerkiewnych
z dnia 18 września 2018 r.

  Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Dubiczach Cerkiewnych , wzywa komitety wyborcze do dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Dubicze Cerkiewne w następujących okręgach wyborczych:

  • Okręg wyborczy nr 5, obejmujący Grabowiec od Nr 121 do Nr 158, Rutka

 

  • Okręg wyborczy nr 7, obejmujący Tofiłowce

 

  • Okręg wyborczy nr 8,obejmujący Stary Kornin, Siemiwołoki

 

  •  Okręg wyborczy nr 9,obejmujący Jagodniki

 

  • Okręg wyborczy nr 13,obejmujący Werstok, Wojnówka

 

  • Okręg wyborczy nr 15, obejmujący Starzyna, Bobinka, Górny Gród, Klakowo,              

                                                               Nikiforowszczyzna, Wygon, Krągłe

W każdym z wymienionych wyżej okręgów wyborczych w terminie do dnia 17 września 2018 r. do godz. 2400 zgłoszono tylko po jednej liście kandydatów na radnych. Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych we wskazanych wyżej okręgach wyborczychGminna  Komisja Wyborcza  w Dubiczach Cerkiewnych przyjmuje w swojej siedzibie w Urzędzie Gminy W Dubiczach Cerkiewnych ,17-204 Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65, w dniach od 19 września 2018 r. do 24 września 2018 r, w godz. 8.00-16.00.

                                                                       

                                                                  Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                             w  Dubiczach Cerkiewnych

                                                                             Włodzimierz Pietruczuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2018-09-19

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2018-09-19

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2018-09-19