Oferta pracy na stanowisku Pracownika Socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych

Data 2020-06-10
Tytuł Oferta pracy na stanowisku Pracownika Socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych
Termin składania dokumentów 2020-06-30

OFERTA PRACY

NA STANOWISKO – PRACOWNIK SOCJALNY

 1. Adres zatrudnienia:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych, 17-204 Dubicze Cerkiewne ul. Główna 65

2. Wymagania niezbędne kandydata:

Osoby spełniające warunki określone w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 poz. 1282), a także spełniają wymagania określone w art. 116 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 poz. 1507 z późn. zm.) tj:

 1. posiadają dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

 2. ukończyły studia wyższe na kierunku praca socjalna,

 3. do dnia 31 grudnia 2013r ukończyły studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 • pedagogika,

 • pedagogika specjalna,

 • politologia,

 • polityka społeczna,

 • psychologia,

 • socjologia,

 • nauki o rodzinie.

Wymagania wymienione powyżej są niezbędne do zatrudnienia.

3. Warunki pracy:

 1. umowa o pracę na czas nieokreślony,

 2. czas pracy: od poniedziałku do piątku 8.00-16.00,

 3. Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych oraz praca w środowisku na terenie gminy Dubicze Cerkiewne,

 4. bezpośredni kontakt z klientami pomocy społecznej,

 5. praca biurowa z obsługą podstawowych programów komputerowych i systemów informatycznych,

 6. wynagrodzenie za pracę zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych.

W celu uzyskania informacji dot. zatrudnienia można skontaktować się osobiście z Urzędem Gminy telefonicznie pod nr 85 682 79 93 lub 85 982 79 81 lub e-mail: gmina@dubicze-cerkiewne.pl, w dniach poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2020-06-10

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2020-06-10

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2020-06-10