Gminna Ewidencja Zabytków

WYKAZ ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

GMINY DUBICZE CERKIEWNE

Lp.

Nazwa obiektu

Adres

Nr karty w GEZ

Nr rejestru

Data uj.do ew.

Uwagi

 

1.

 

Cerkiew Parafialna p.w. Opieki Matki Bożej

Dubicze Cerkiewne

ul.Parkowa 13

  

            1

A-583

19.02.2015r.

Obiekt wpisany do  WRZ

 

 2.

Dwór

Jodłówka

          

         10

A-605

brak danych

 

 „-----„

 3.

Cerkiew Pomocnicza p.w. Św. Anny

 Stary Kornin 32

         12

A- 631

Brak danych

 „____”

 4.

Cerkiew Parafialna p.w. Św. Michała Archanioła

 

Stary Kornin 32

 

          13

 

 

A-630

 

Brak danych

 

„-------„

 5.

Dom  duchowieństwa parafii p.w. Św. Michała Archanioła

 

Stary Kornin 23

 

         16

 

A-824

Brak danych

„------„

6.

Wiatrak typu holenderskiego

Koryciski 32

         18

 

A-471

 

Brak danych

 

„---------„

7.

Cerkiew Parafialna p.w.Podwyższenia Krzyża Świetego

 

Werstok 1

 

         21

 

A-620

 

Brak danych

 

„-----------„

 8.

Wiatrak kozłowy

Grabowiec

          6

A-544

Brak danych

„------------„

 9.

Dom mieszkalny

Dubicze Cerkiewne

 ul .Główna 26

          2

   ----

Brak danych

 Wpisany do WEZ

10.

Cmentarz prawosławny parafii p.w.Opieki Matki Bożej

 

Dubicze Cerkiewne

 

          3

 

    ------

 

Brak danych

 

 „--------„

11.

Cmentarz przycerkiewny parafii p.w. Opieki Matki Bożej

 

Dubicze Cerkiewne

 

        4

 

       -------

 

Brak danych

 

„--------„

12

Cmentarz prawosławny parafii p.w. Opieki Matki Bożej/nieużytkowany/

 

Jelonka

 

       8

 

         -------

 

Brak danych

 

„--------„

13.

Cmentarz prawosławny parafii p.w. Opieki Matki Bożej/użytkowany/

 

Jelonka

 

       9

 

        ---------

 

Brak danych

 

 „----------„

14.

Pozostałość parku dworskiego

Jodłówka

     11

       -----------

Brak danych

 

15.

Cmentarz prawosławny parafii p.w. Michała Archanioła

 

Stary Kornin

 

       14

 

       ----------

 

Brak danych

 

„-------„

16.

Cmentarz przycerkiewny parafi p.w. Michała Archanioła

 

Stary Kornin

 

      15

 

      ---------

 

Brak danych

 

„----------„

17.

Mogiła z czasów II wojny światowej

Koryciski

      17

      ----------

Brak danych

„----------„

18.

Teren dawnego cmentarza epidemicznego

 

Siemiwołoki

 

     19

 

-------------

 

Brak danych

 

„ ---------„

19.

Cmentarz dworski

Starzyna

     20

      --------

Brak danych

„ -----„

20.

Cmentarz przycerkiewny parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego

 

  Werstok

 

     22

 

       ----------

 

Brak danych

 

  „-------„

21.

Mogiła z czasów II wojny światowej

 

       Wiluki

 

     23

 

     -------

 

Brak danych

 

 „------„

22.

Pozostałości parku dworskiego

     

Wojnówka

 

     24

 

      --------

 

Brak danych

 

  „ -------„

 23.

Budynek starej plepanii/parafia-Werstok/

Werstok 2

 

     25

 

    Brak danych

 

28.02.2018r.

Wpisany do WEZ

/zgoda PWKZ z dn.12.07.2012r./

25.

Budynek byłej Szkoły podstawowej

Stary Kornin 34

    26

Brak danych

28.02.2018r.

Wpisany do WEZ

/zgoda PWKZ z dn. 19.11.2015r./

 

26.

Budynek poszkolny/obecnie Izba Kultury i Tradycji .OSP

Dubicze Cerkiewne

ul. Parkowa 30

     27

Brak danych

28.02.2018r.

Wpisany do WEZ

/zgoda PWKZ z dnia 26.01.2018r./

 

WYKAZ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

GMINY DUBICZE CERKIEWNE

Lp.

Nazwa obiektu

Adres

Nr karty w GEZ

Nr stanowiska w miejscowości

Nr obszaru AZP

Nr stanowiska w AZP

 

1.

 

Stanowisko archeologiczne

Tofiłowce/osada nowożytność/

  

            1

 

          1

.

46-89

 

    21

2.

Stanowisko archeologiczne

Tofiłowce/ślad osadnictwa-epoka kamienia, ślad osadnictwa – wczesne średniowiecze,osada nowożytność

 

 

              2

 

 

           2

 

 

46-89

 

 

   22

3.

Stanowisko archeologiczne

 Grabowiec

            3

           1

46-89

Znalezisko luźne

 4.

Stanowisko archeologiczne

Jagodniki/osadnictwo –średniowiecze, nowożytne – ślad/

 

            4

 

            1

 

   46-90

 

  23

5.

Stanowisko archeologiczne

Koryciski- ślad osad. Wczesne średniowiecze, późne średniowiecze, osada nowożytność

           5

             1

   46-89

 29

6.

Stanowisko archeologiczne

Krugłe/Kruhłe/

           6

                 1

    48-90

Brak danych

7.

Stanowisko archeologiczne

Krugłe/Kruhłe/

           7

              2

     48-90

Brak danych

8.

Stanowisko archeologiczne

Rudka

           8

              1

      47-89

Brak danych

9.

Stanowisko archeologiczne

Stary Kornin/ślady osad. epoka kamienia, ślad-średniowiecze, osada-późne średniowiecze, osada nowożytność/

        

 

           9

            

 

             1

 

 

 46-89

 

 

23

10.

Stanowisko archeologiczne

Stary Kornin/ślady osad. epoka kamienia, ślad-średniowiecze, osada nowożytność/

 

          10

 

              2

 

46-89

 

  24

11.

Stanowisko archeologiczne

Stary Kornin/, osada nowożytność/

          11

             3

46-89

   25

12.

Stanowisko archeologiczne

Stary Kornin/ślady osad. epoka kamienia, ślad-średniowiecze, osada nowożytność/

 

         12

 

             4

 

46-89

 

   26

13.

Stanowisko archeologiczne

Stary Korni/ osada, nowożytność/

         13

            5

46-89

  27

14.

Stanowisko archeoligiczne

Stary Korni/ osada, nowożytność/

         14

           6

 46-89

  28

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2018-03-03

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2018-03-03

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2018-03-03