OBWIESZCZENIE

  Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy Dubicze Cerkiewne, że została zwołana 34 Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 31 październik 2014r. (piątek).
Otwarcie obrad nastąpi o godz. 12.00
  Rada Gminy obradować będzie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych
 
Ustalam następujący porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Realizacja wniosków z poprzedniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1) zmian w budżecie gminy na 2014 rok,
    2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2014-2031,
    3) podatku od nieruchomości.
7. Analiza oświadczeń majątkowych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie 34 Sesji Rady Gminy.
 

Przewodniczący Rady
Jerzy Karpiuk

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Korcz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2014-10-27

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2014-10-27

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2014-10-27