Ogłoszenie - 3 Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

Tytuł 3 Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
Termin sesji 2019-01-11

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców Gminy Dubicze Cerkiewne, że została zwołana 3 Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 11 stycznia 2019r. (piątek).

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 15.15

Rada Gminy obradować będzie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych ul. Główna 67

Ustalam następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1) zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.

  2) zmian w budżecie gminy na 2019 rok;

  3) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne.

 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 7. Sprawy różne.

 8. Zamknięcie 3 Sesji Rady Gminy.

Informuję, że na sali są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady

Jerzy Karpiuk

Transmicja online:

https://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=podlaskie&rada=rada_gminy_dubicze_cerkiewne

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2019-01-09

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2019-01-09

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2019-01-09