Ogłoszenie 24 Sesja VII kadencji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne odbędzie się w dniu 23 lutego 2018 r. o godz. 12.00

Ogłoszenie

24 Sesja VII kadencji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

odbędzie się w dniu 23 lutego 2018 r. o godz. 12.00

 w  sali widowiskowej  Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

 w Dubiczach Cerkiewnych z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjecie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacje Wójta Gminy o działalności między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017rok.
 7. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach z awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2017-2032.
 • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubicze Cerkiewny w 2018 roku
 • pomników przyrody oraz użytków ekologicznych na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne.
 • podziału Gminy Dubicze Cerkiewne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 • ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziału przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina  Dubicze Cerkiewne.
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Dubicze Cerkiewne  oraz warunków i zasad korzystania  z tych przystanków.
 • zmiany nazwy miejscowości Krągłe na Kruhłe.
 • zmiany w budżecie gminy na 2018 rok
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2018-2035
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie 24 Sesji Rady Gminy

                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                             Jerzy Karpiuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2018-02-19

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2018-02-23

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2018-02-19