Ogłoszenie - 9 sesja Rady Gminy Dubucze Cerkiewne odbędzie się 25 września 2019 r. o godz. 14.00

 

Ogłoszenie

9 sesja VIII kadencji Rady Gminy Dubucze Cerkiewne odbędzie się

25 września 2019r. o godz. 14 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych ul Główna 67 z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Prezentacja projektu “Centrum kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na podlasiu oraz przedstawienie “Planu energetycznego zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu” dla Gminy Dubicze Cerkiewne.

 5. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dubicze Cerkiewne za lata 2018/2019

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  a) zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2019-2035

  c) przyjęcia od Powiatu Hajnowskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.

 7. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 9. Sprawy różne.

 10. Zamknięcie 9 Sesji Rady Gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2019-09-20

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2019-09-25

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2019-09-20