Ogłoszenie - 8 sesja Rady Gminy Dubucze Cerkiewne odbędzie się 8 sierpnia 2019 r. o godz. 8:30

Ogłoszenie

8 sesja VIII kadencji Rady Gminy Dubucze Cerkiewne odbędzie się

8 sierpnia 2019r. o godz. 8:30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych ul Główna 67 z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Dubicze Cerkiewne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie 8 Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karpiuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2019-08-07

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2019-08-07

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2019-08-07