Ogłoszenie - 5 Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. o godz. 13.00

Ogłoszenie

5 Sesja VIII kadencji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. o godz. 13.00

w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

w Dubiczach Cerkiewnych

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1)
  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne w 2019 roku.
  2) zatwierdzenia sprawozda
  ń finansowych instytucji kultury za 2018 rok.
  3) funduszu sołeckiego na 2020 rok.
  4)
  zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
  5
  ) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2019-2035.
  6
  ) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 8. Sprawy różne.

 9. Zamknięcie 5 Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karpiuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2019-03-17

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2019-03-26

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2019-03-17