Ogłoszenie - 25 Sesja VII kadencji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. o godz. 12.00

Ogłoszenie

25 Sesja VII kadencji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. o godz. 12.00

w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjecie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności i ocena zasobów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych za 2017 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) uchwalenia strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2018 -2029.

2) podziału Gminy Dubicze Cerkiewne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

3)udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w prawie własności ułamkowej części gruntów przez dotychczasowego najemcy.

4)udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w prawie własności ułamkowej części gruntów przez dotychczasowego najemcy.

5)udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w prawie własności ułamkowej części gruntów przez dotychczasowego najemcy.

6)udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w prawie własności ułamkowej części gruntów przez dotychczasowego najemcy.

7)zmiany uchwały ustalającej stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

8) funduszu sołeckiego.

9)zatwierdzenie sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2017 rok.

10)zmiany w budżecie gminy na 2018 rok

11)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2018-2035

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie 25 Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karpiuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2018-03-21

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2018-03-24

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2018-03-21