Ogłoszenie - 23 Sesja VII kadencji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 12.00

Ogłoszenie

 

23 Sesja VII kadencji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne odbędzie się w dniu 28 grudzień 2017 r. o godz. 12.00 w  sali widowiskowej  Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  w Dubiczach Cerkiewnych z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjecie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacje Wójta Gminy o działalności między sesjami.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2017 roku
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Dubicze Cerkiewne na 2018r.

2) zmiany w budżecie gminy na 2017 rok

3) uchwalenia budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2018

4) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2018-2035

  1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  2. Sprawy różne.
  3. Zamknięcie 23 Sesji Rady Gminy

 

 

 

 

                                                                                  PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY

                                                                                                          Jerzy Karpiuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2017-12-22

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2017-12-22

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2017-12-22