Ogłoszenie - 22 Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 12.00

Ogłoszenie

 

22 Sesja VII kadencji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w  sali widowiskowej  Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  w Dubiczach Cerkiewnych  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjecie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
 5. Informacje Wójta Gminy o działalności między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • określenia stawek podatku od nieruchomości
 • uchwalenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne
 • uchwalenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne
 • przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie  w Gminie Dubicze Cerkiewne na lata 2017 – 2022
 • zmiany w budżecie gminy
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie 22 Sesji Rady Gminy

 

                                                                                  PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY

                                                                                                          Jerzy Karpiuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2017-11-21

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2017-11-24

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2017-11-21