Ogłoszenie - 21 Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne odbędzie się w dniu 31 października 2017 r. o godz. 12.00

Ogłoszenie

21 Sesja VII kadencji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

odbędzie się w dniu 31 października 2017 r. o godz. 12.00

 w  sali widowiskowej  Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  w Dubiczach Cerkiewnych

 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjecie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacje Wójta Gminy o działalności między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. obniżenia wysokości  stawki za zajęcie pasa drogowego na terenie  Dubicze Cerkiewne.
 2. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkolno  - Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dubiczach Cerkiewnych.
 3. zmiany uchwały w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dubicze Cerkiewne.
 4. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie  w Gminie Dubicze Cerkiewne na lata 2017 – 2022.
 5. zmiany w budżecie gminy.
 6. zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2017-2033
 7. odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie 19 Sesji Rady Gminy.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jerzy Karpiuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2017-10-24

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2017-10-27

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2017-10-24