Ogłoszenie - 18 sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne odbędzie się 28 grudnia 2020 r. o godz. 13.00

Ogłoszenie

18 sesja VIII kadencji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne odbędzie się

28 grudnia 2020r. o godz. 13,00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych ul Główna 67 z proponowanym porządkiem obrad:


 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

  a) zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

  b) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości

  c) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

  d) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  e) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2021-2030

  f) uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.

  g) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonej w obrębie wsi Wojnówka gm. Dubicze Cerkiewne.

  h) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na 2021 rok.

  i) przyjecia planu pracy komisji stałych Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na 2021 rok

 5. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

 6. Sprawy różne.

 7. Zamknięcie 18 Sesji Rady Gminy.

  Przewodniczące Rady Gminy

  Jerzy Karpiuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2020-12-22

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2020-12-23

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2020-12-22