Ogłoszenie - 17 sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne odbędzie się 20 listopada 2020 roku o godz. 14.00

Ogłoszenie

17 sesja VIII kadencji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne odbędzie się 20 listopada 2020 roku o godz. 14,00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych ul. Główna 67 z proponowanym porządkiem obrad.

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjecie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

b) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

c) zmieniająca uchwałę Nr 12.70.2019 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

d) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonej w obrębie wsi Wojnówka gm. Dubicze Cerkiewne.

e) zmian w budżęcie gminy na 2020 rok

7. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

8. Sprawy różne

9. Zamknięcie 17 Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady

Jerzy Karpiuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2020-11-18

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2020-11-18

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2020-11-18