Ogłoszenie - 16 sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne odbędzie się 28 września 2020r. o godz. 14.00

Ogłoszenie

16 sesja VIII kadencji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne odbędzie się 28 września 2020 roku o godz. 14,00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu I Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych ul. Główna 67 z proponowanym porządkiem obrad.

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjecie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dubicze cerkiewne za lata 2019-2020

5. Analiza oświadczeń majatkowych – uwagi ogólne.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Hajnówka w sprawie zasad finansowania opieki dzieciom w wieku do lat 3 z terenu Gminy Dubicze Cerkiewne uczęszczających do żłobków i klubów dziecęcych na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne.

b) zmian w budżęcie gminy na 2020 rok

7. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

8. Sprawy różne

9. Zamknięcie 16 Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
Jerzy Karpiuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2020-09-24

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2020-09-24

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2020-09-24