Ogłoszenie - 14 sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne odbędzie się 13 marca o godzinie 12.00

Ogłoszenie

14 sesja VIII kadencji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne odbędzie się13 marca 2020r. o godz. 12,00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych ul Główna 67 z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych.
 6. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkole prowadzonej przez Gminę Dubicze Cerkiewny za 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
  b) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziała narkomanii w Gminie Dubicze Cerkiewne na 2020 r.
  c) sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dubiczach Cerkiewnych.
  d) organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne.
  e)zmieniajaca uchwałę Nr 12.70.2019 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
  f) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  g) funduszu sołeckiego
  h) ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne, których zarządcą jest Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne.
  i) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne w 2020 roku.
  j) odwołania skarbnika Gminy Dubicze Cerkiewne.
  k) powołania skarbnika Gminy Dubicze Cerkiewne.
 8. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie 14 Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady

Jerzy Karpiuk

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2020-03-08

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2020-03-10

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2020-03-08