Ogłoszenie - 13 sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne odbędzie się 24 stycznia 2020r. o godz. 14.00

Ogłoszenie

13 sesja VIII kadencji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne odbędzie się

24 stycznia  2020r. o godz. 14.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych ul Główna 67 z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dubicze Cerkiewne oraz określenia granic ich obwodów
  b) zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/169/10 z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
  c)  zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
  d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2020-2030
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie 13 Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karpiuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2020-01-17

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2020-01-24

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2020-01-17