Ogłoszenie - 12 sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne odbędzie się 23 grudnia 2019r. o godz. 13.30

Ogłoszenie

12 sesja VIII kadencji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne odbędzie się 23 grudnia 2019r.  o godz. 13,30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych ul Główna 67 z proponowanym porządkiem obrad:    

Otwarcie sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a)  zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2019-2035
c) regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych prowadzonej  przez Gminę Dubicze Cerkiewne .
d)d)określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dubicze Cerkiewne, w roku szkolnym 2019/2020 .
e) zmiany uchwały Nr 4.29.2019 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 11 lutego 2019r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawku tej opłaty.
f)  uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
g) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2020-2030
h) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dubicze Cerkiewne za 2020 rok.
i) przyjecia planu pracy komisji stałych Rady Gminy Dubicze Cerkiewne.
Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
Sprawy różne.
Zamknięcie 12 Sesji Rady Gminy.                   

Przewodniczący Rady
      Jerzy Karpiuk   

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2019-12-18

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2019-12-22

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2019-12-18