OBWIESZCZENIE

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy DUBICZE CERKIEWNE, że została zwołana XXIII Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 16 stycznia 2009r. o godz. 1000 w świetlicy szkolnej (część podpiwniczona) w budynku Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmian w budżecie gminy na 2009r.
  2. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na modernizację oświetlenia ulicznego  na terenie gminy Dubicze Cerkiewne.
  3. przystąpienia gminy Dubicze Cerkiewne do Lokalnej Grupy Działania w charakterze członka  zwyczajnego.

5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie XXIII Sesji Rady Gminy.


Jednocześnie informuję, że po zrealizowaniu porządku obrad XXIII Sesji Rady Gminy odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie opracowania Strategii Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” do programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lider Plus. Spotkanie prowadzone będzie przez Przewodniczącego LGD „Puszcza Białowieska” Pana Mirosława Stepaniuk.

Uprzejmie proszę o udział w sesji i spotkaniu konsultacyjnym.


Z poważaniem


Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karpiuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Pietryczuk Maria

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Chraniuk

Wprowadzający: Kamil Chraniuk

Data wprowadzenia: 2009-01-14

Modyfikujący: Kamil Chraniuk

Data modyfikacji: 2009-01-14

Opublikował: Kamil Chraniuk

Data publikacji: 2009-01-14