OBWIESZCZENIE

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy DUBICZE CERKIEWNE, że została zwołana XXXV Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień   29 czerwca   2010r.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 1000

Rada Gminy obradować będzie w  sali widowiskowej  Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych .

Ustalam następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Realizacja wniosków z poprzedniej sesji

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

     1) zmian w budżecie gminy na 2010r.

     2) określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dubicze Cerkiewne lub jej jednostkom podległym

     3) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego o kształtowaniu  się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.

7. Odpowiedzi na  interpelacje i zapytania radnych.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie  XXXV Sesji Rady Gminy.


Uprzejmie proszę o udział w sesji .

Informuję, że na sali są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż.  Jerzy Karpiuk


 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Pietryczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-06-23

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-06-23

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-06-23