OBWIESZCZENIE

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy DUBICZE CERKIEWNE, że została zwołana XXXIV Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 29 kwietnia 2010r.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 1000.

Rada Gminy obradować będzie w sali Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne.

Ustalam następujący porządek obrad:


1.   Otwarcie sesji.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.   Realizacja wniosków z poprzedniej sesji

5.   Interpelacje i zapytania radnych.

6 .   Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009r. i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.

7.   Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

8.   Przedstawienie informacji z wykonania uchwał za 2009r.

9.   Odpowiedzi na  interpelacje i zapytania radnych.

10.  Sprawy różne.

11.  Zamknięcie  XXXIV Sesji Rady Gminy.Uprzejmie proszę o udział w sesji.

Informuję, że na sali są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom sesji Rady Gminy.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż.  Jerzy Karpiuk


 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Pietryczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-04-21

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-04-21

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-04-21