OBWIESZCZENIE


Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy DUBICZE CERKIEWNE, że została zwołana XVIII Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 2 sierpnia 2008 roku.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 930.

Rada Gminy obradować będzie w sali Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne.

Proponowany porządek obrad:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) zawiadamiam, że w dniu 16 lipca 2008r (czwartek) o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne –(sala Urzędu Stanu Cywilnego) odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Hajnowskiego
  2) zmian w budżecie gminy na rok 2008,
  3) przystąpienia Gminy Dubicze Cerkiewne do realizacji projektu “Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach Poddziałania 7.1.1. w ramach Priorytetu VII
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013
5. Sprawy różne.
6. .Zamknięcie XVIII Sesji Rady Gminy.


Uprzejmie proszę o udział w obradachInformuję, że na sali są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy KarpiukMetryka strony

Udostępniający: Maria Pietryczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Chraniuk

Wprowadzający: Kamil Chraniuk

Data wprowadzenia: 2008-08-18

Modyfikujący: Kamil Chraniuk

Data modyfikacji: 2008-08-18

Opublikował: Kamil Chraniuk

Data publikacji: 2008-08-18