OBWIESZCZENIE


Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy DUBICZE CERKIEWNE, że została zwołana XXII Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 29 grudnia 2008r.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10 00


Rada Gminy obradować będzie w budynku Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne (sali Urzędu Stanu Cywilnego)

Proponowany porządek obrad:

 1.  Otwarcie sesji.
 2.  Przyjęcie porządku obrad.
 3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4.  Interpelacje i zapytania radnych.
 5.  Uchwalenie budżetu gminy na 2009r.
 6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
 1.  Zmian w budżecie gminy na 2008r.
 2.  Ustalenia wysokości diety zryczałtowanej przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy Dubicze Cerkiewne.
 3.  Ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztu podróży radnym..
 4.  Likwidacji środka trwałego we wsi Witowo będącego własnością gminy Dubicze Cerkiewne
 5.  Organizacji punktu przedszkolnego w Dubiczach Cerkiewnych.
 6.  Zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2009r.
 7.  Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy na 2009r.
 8.  Zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki na 2009r.,
 9.  Zatwierdzenia planu pracy Komisji Porządku Publicznego na 2009r.
 10.  Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009r.
 11.  zmieniającej uchwały w sprawie podatku od nieruchomości

    7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
    8. Sprawy różne.
    9. Zamknięcie XXII Sesji Rady Gminy.


Informuję, że na sali są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karpiuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Pietryczuk Maria

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Chraniuk

Wprowadzający: Kamil Chraniuk

Data wprowadzenia: 2009-01-05

Modyfikujący: Kamil Chraniuk

Data modyfikacji: 2009-01-05

Opublikował: Kamil Chraniuk

Data publikacji: 2009-01-05