OBWIESZCZENIE


Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy DUBICZE CERKIEWNE, że została zwołana XVII Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 16 lipca 2008 roku.
Otwarcie obrad nastąpi o godz. 9 00.

Rada Gminy obradować będzie w sali Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne.

Proponowany porządek obrad:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) zawiadamiam, że w dniu 16 lipca 2008r (czwartek) o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne –(sala Urzędu Stanu Cywilnego) odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zmian w budżecie gminy na rok 2008,
  2) w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie XVII Sesji Rady Gminy.


Uprzejmie proszę o udział w obradachInformuję, że na sali są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karpiuk


Metryka strony

Udostępniający: Maria Pietryczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Chraniuk

Wprowadzający: Kamil Chraniuk

Data wprowadzenia: 2008-08-18

Modyfikujący: Kamil Chraniuk

Data modyfikacji: 2008-08-18

Opublikował: Kamil Chraniuk

Data publikacji: 2008-08-18