OBWIESZCZENIE

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy DUBICZE CERKIEWNE, że została zwołana III Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień  28 grudnia  2010r.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 1000.

Rada Gminy obradować będzie w  sali widowiskowej  Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych  z następującym porządkiem  obrad:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.   Interpelacje i zapytania radnych.

5    Uchwalenie budżetu gminy na 2011r.

6.   Podjęcie uchwał w sprawie:

     1)  wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2011-2021

     2) zmian w budżecie gminy na 2010r.

     3) zmiany  uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.

     4) uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2011r.

     5) przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2011r.

     6) zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Koryciski.

     7) zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na

         terenie gminy Dubicze Cer.

7.  Odpowiedzi na  interpelacje i zapytania radnych.

8.  Sprawy różne.

9.  Zamknięcie  III Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż.  Jerzy KarpiukMetryka strony

Udostępniający: Maria Pietryczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-12-22

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-12-22

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-12-22