OBWIESZCZENIE

    Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy Dubicze Cerkiewne, że została zwołana 29  Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 28 grudnia 2013r. (sobota).
Otwarcie obrad nastąpi o godz. 12.00

    Rada Gminy obradować będzie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych.
Ustalam następujący porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Realizacja wniosków z poprzedniej sesji.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:
         1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2013-2030;
         2) zmian w budżecie gminy na 2013r;
         3) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2031;
         4) uchwalenia budżetu gminy  na 2014 rok;
         5) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dubicze Cerkiewne.
         6) przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady na rok 2014.
7.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8.    Sprawy różne.
9.    Zamknięcie 29 Sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady
Jerzy Karpiuk
 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Korcz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2013-12-13

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2013-12-13

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2013-12-13