OBWIESZCZENIE


    Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy Dubicze Cerkiewne, że została zwołana  18  Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 28 września 2012r.
Otwarcie obrad nastąpi o godz. 12.00

Rada Gminy obradować będzie w Świetlicy Wiejskiej w Werstoku .
Ustalam następujący porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Realizacja wniosków z poprzedniej sesji.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Rozpatrzenie propozycji przejęcia przez Gminę Dubicze Cerkiewne ulic powiatowych w miejscowości Dubicze Cerkiewne.
7.    Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2012-2022;
2) zmian w budżecie gminy na 2012 r,
2) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji;
3) ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;
4) ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej;
8.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9.    Sprawy różne.
10.    Zamknięcie 18 Sesji Rady Gminy. 

    Informuję, że na sali są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom sesji Rady Gminy.Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż.Jerzy Karpiuk
 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Korcz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2012-09-24

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2012-09-24

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2012-09-24