OBWIESZCZENIE 

 

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy DUBICZE CERKIEWNE, że została zwołana XXIX Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień  28 września  2009 roku.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 1000.

Rada Gminy obradować będzie w sali Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne.

Proponowany porządek obrad:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) zawiadamiam, że w dniu 28 września 2009r (o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne –(sala Urzędu Stanu Cywilnego) odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.   Realizacja wniosków z poprzedniej sesji

5.   Interpelacje i zapytania radnych.

6    Przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy na I półrocze 2009r.

7.   Podjęcie uchwał w sprawie:

      1) wyrażenia   woli   zabezpieczenia   środków na rok 2010 na realizację
          projektu p.n. „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej nr
         108682B Werstok – Wiluki o długości 1651m. i wyrażenia   woli   zabezpieczenia  
          środków na rok 2010 na realizację projektu p.n. „Poprawa infrastruktury drogowej
          poprzez przebudowę drogi gminnej nr 108673B Grabowiec – Dubicze Cerkiewne o   
          długości 1447m.
     2) zmian w budżecie gminy na 2009r.
     3) wydzierżawienia nieruchomości rolnej stanowiącej własność gminy na okres dłuższy niż 3 lata.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie XXIX Sesji Rady Gminy.

 

Informuję, że na sali są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom Rady Gminy.

                                                                                 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                               mgr inż. Jerzy Karpiuk

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Pietryczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2009-09-25

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2009-09-25

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2009-09-25