OBWIESZCZENIE

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy Dubicze Cerkiewne, że została zwołana  9  Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień   29 września 2011r.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 12.00

Rada Gminy obradować będzie w  sali widowiskowej  Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych .

Ustalam następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Realizacja wniosków z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

   1) zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021

   2) zmian w budżecie gminy na 2011r

   3) nadania nazw urzędowych ulicom w miejscowości Dubicze Cerkiewne

   4) projektowanej sieci ekologicznej na obszarze gminy Dubicze Cerkiewne z uwzględnieniem korytarzy migracyjnych żubra

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

8. Sprawy różne

9. Zamknięcie 9 Sesji Rady Gminy. 

Jednocześnie informuję, że w dniu 29 września 2011r. o godz. 10.00 w sali widowiskowej  Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych odbędzie się posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne, z następującym porządkiem obrad:

1.Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję

2. Sprawy różne.

Informuję, że na sali są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż.  Jerzy Karpiuk


Metryka strony

Udostępniający: Joanna Korcz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2011-09-26

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2011-09-26

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2011-09-26