OBWIESZCZENIE

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy Dubicze Cerkiewne, że została zwołana 27 Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 29 listopada 2013r. (piątek).

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 12.00 Rada Gminy obradować będzie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach  Cerkiewnych .
Ustalam następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Realizacja wniosków z poprzedniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wręczenie nagród uczestnikom X Konkursu „ Na wykonanie zaleceń prewencyjnych BHP w rolnictwie”.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) uchwalenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Dubicze Cerkiewne
2) zmiany programu usuwania wyrobów zawierających azbest;
3) wyrażenie zgody na dokonanie odwołania darowizny.
4) podatku od nieruchomości.
5) podatku od środków transportowych
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie 27 Sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Karpiuk

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Korcz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2013-11-26

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2013-11-26

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2013-11-26