OBWIESZCZENIE

   
    Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy Dubicze Cerkiewne, że została zwołana 25 Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 06 września 2013r. (piątek).
Otwarcie obrad nastąpi o godz. 12.00
    Rada Gminy obradować będzie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych .

Ustalam następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Realizacja wniosków z 23 i 24 sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Przedstawienie informacji dotyczących narkotyków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne przez Przewodniczącego Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
7. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata   2013 – 2023;
2) zmian w budżecie gminy na 2013 rok;
3) przejęcia od Powiatu Hajnowskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie 25 Sesji Rady Gminy.  


    Informuję, że na sali są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom sesji Rady Gminy.


    
Przewodniczący Rady
 Jerzy Karpiuk

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Korcz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2013-08-30

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2013-08-30

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2013-08-30