OBWIESZCZENIE

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy Dubicze Cerkiewne, że została zwołana 24 Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 09 lipca 2013r. (wtorek).

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 11.00

Rada Gminy obradować będzie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych .

Ustalam następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 6. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji;

 7. zmian w budżecie gminy na 2013 rok;

 8. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stary Kornin.

 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 10. Sprawy różne.

 11. Zamknięcie 24 Sesji Rady Gminy.

 

Informuję, że na sali są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady

Jerzy Karpiuk

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Korcz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2013-07-03

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2013-07-03

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2013-07-03