OBWIESZCZENIE


  Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy Dubicze Cerkiewne, że została zwołana 33  Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 29 wrzesień 2014r. (poniedziałek).
Otwarcie obrad nastąpi o godz. 12.00
  Rada Gminy obradować będzie w świetlicy wiejskiej w Grabowcu.
 
Ustalam następujący porządek obrad:
 
1.   Otwarcie sesji.
2.   Przyjęcie porządku obrad.
3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Realizacja wniosków z poprzedniej sesji.
5.   Interpelacje i zapytania radnych.
6.   Podjęcie uchwał w sprawie:
1) członkowstwa Gminy Dubicze Cerkiewne w Lokalnej Grupie Działania- Puszcza Białowieska.
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2014-2031,
3) zmian w budżecie gminy na 2014 rok,
4) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2014-2018,
5) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne,
7. Sprawozdanie z wykonania  budżetu gminy za I półrocze 2014 roku.
8. Prezentacja o zrealizowanych i realizowanych inwestycjach od początku kadencji.
9.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10.  Sprawy różne.
11.  Zamknięcie 33 Sesji Rady Gminy.
 


Przewodniczący Rady
Jerzy Karpiuk

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Korcz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2014-09-19

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2014-09-19

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2014-09-19