OBWIESZCZENIE 

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy DUBICZE CERKIEWNE, że została zwołana XXXVI Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień  10 sierpnia   2010r.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 1000.

Rada Gminy obradować będzie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych z następującym porządkiem  obrad:

 

1.  Otwarcie sesji.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.   Realizacja wniosków z poprzedniej sesji

5.   Interpelacje i zapytania radnych.

6    Podjęcie uchwał w sprawie:

     1) podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

      2) zmian w budżecie gminy na 2010r.

7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie XXXVI Sesji Rady Gminy.

 

Informuję, że na sali są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 
mgr inż. Jerzy Karpiuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Pietryczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-07-27

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-07-27

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-07-27