OBWIESZCZENIE

 

         Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy DUBICZE CERKIEWNE, że została zwołana

XXVIII Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień  10 lipca  2009 roku.

 

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 1500.

Rada Gminy obradować będzie w sali Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Gminy Dubicze Cerk.

Proponowany porządek obrad:   

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.   Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Ministra Spraw Wewnętrznych i 

      Administracji z dnia 12 maja 2009r. DAP/712-196/09/SK, DAP/7120/58/09/SK w sprawie zmiany

      nazewnictwa miejscowości Czechy Orlańskie, Krągłe, Górny Gród.

5.  Zamknięcie  XXVIII Sesji Rady Gminy.


        Informuję, że na sali są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom Rady Gminy.

                        


                                                                         Przewodniczący Rady Gminy


                                                                                                     mgr inż . Jerzy Karpiuk


Metryka strony

Udostępniający: Maria Pietryczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2009-07-07

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2009-07-07

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2009-07-07